ההרשמה לכנס זה נסגרה -כנס נוסף יערך בקרוב הודעה תישלח